CKB

CKB dječija štednja

 • Proizvod je namijenjen rezidentima i nerezidentima
 • Slobodan opseg uplata i velik raspon rokova oročavanja
 • Isplata kamate po isteku oročenja
 • Ugovor glasi na maloljetno lice

Opis proizvoda

CKB dječija štednja je proizvod namijenjen roditeljima mlađe populacije sa ciljem da štede za budućnost svoje djece kada i koliko žele. Proizvod mogu koristiti rezidenti i nerezidenti. Ne postoji ograničenje minimalnog uloga pa, samim tim, štednju možete otvoriti odmah. Instrument raspolaganja sredstvima je štedna knjižica ili čekovna kartica.

Karakteristike proizvoda

 • Ročnost: po viđenju i oročena (minimum oročenja 13 mjeseci, maksimum 24 mjeseca),
 • Valuta: domaća (EUR),
 • Namijenjen i rezidentima i nerezidentima,
 • Mogućnost sukcesivnih uplata: u svim ekspoziturama Banke u Crnoj Gori i prenosom sa PP-računa,
 • Obračun i isplata kamate po isteku oročenja ili po automatskom preoročavanju glavnice,
 • Ne postoji mogućnost djelimičnog raskida, tj. raspolaganja dijelom oročenog uloga prije isteka roka oročavanja,
 • Preoročavanje, tj. automatsko obnavljanje ugovora: 8 dana nakon isteka ugovora,
 • Mogućnost prenosa sredstava na PP, devizne i ostale račune,
 • Na račun vašeg maloljetnog djeteta,
 • Instrument raspolaganja sredstvima: štedna knjižica ili čekovna kartica.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.