CKB

CKB anticipativna štednja

 • Kamata se isplaćuje u trenutku oročavanja sredstava
 • Glavnica se isplaćuje prilikom isteka perioda oročenja
 • Proizvod je namijenjen rezidentima i nerezidentima
 • Minimalni rok oročavanja je 3 mjeseca, a maksimalni 24 mjeseca

Opis proizvoda

CKB anticipativna štednja je poseban vid oročene štednje kod kojeg se glavnica isplaćuje po dospijeću, a kamata na početku perioda oročenja. Namijenjena je svim građanima, i rezidentima i nerezidentima, koji žele da štede sigurno, na unaprijed određen period, uz isplatu kamate unaprijed.

Da bi se kreirao inicijalni ugovor ove štednje, klijent mora imati otvoren transakcioni račun u Banci. Kreiranje ugovora se vrši prilikom prve inicijalne uplate. Prilikom kreiranja ugovora, potrebno je da se klijent izjasni koliki iznos sredstava želi da uloži i na koji rok želi da deponuje sredstva.

Sredstva se mogu deponovati na više načina:

 • uplatom gotovine preko blagajne – klasična uplata,
 • uplatom preko trajnog naloga – uplata sa transakcionog računa na depozit,
 • uplatom iz drugih banaka ili opštom uplatnicom – uplata se vrši direktno,
 • na transakcioni račun Banke sa pozivom na broj ugovora.

U okviru jednog ugovora ne može se vršiti više uplata, tj. nije predviđena opcija naknadnih (sukcesivnih) uplata po istom ugovoru. Po kreiranju ugovora, kamata se automatski prenosi na unaprijed otvoreni transakcioni račun, umanjena za iznos pripadajućeg poreza na prihod od kapitala, i odmah je raspoloživa za isplatu. Isplata glavnice se vrši isključivo po ugovorenom roku oročenja.

Kamata se obračunava isključivo konformnom metodom, što znači da se prilikom obračuna kamate istovremeno vrši i obračun poreza na prihod od kapitala po zakonski definisanoj stopi. Visina kamatne stope zavisi od visine uloga i odabranog roka oročenja. Efektivne kamatne stope nijesu jednake nominalnim kamatnim stopama, tj. veće su od nominalnih zato što se kamata klijentu daje unaprijed.

Minimalni rok oročavanja je 3 mjeseca, a maksimalni 24 mjeseca. Ulozi su u eurima.

Preoročavanje ili automatsko obnavljanje ugovora: prilikom kreiranja ugovora, potrebno je da se klijent izjasni da li hoće da mu se iznos glavnice preoroči ili isplati na transakcioni račun. Ukoliko klijent želi da mu se sredstva preoroče, dan dospjeća će istovremeno biti i dan preoročavanja. Međutim, ukoliko se u međuvremenu predomisli, klijent je dužan da do dana dospijeća obavijesti Banku da želi da mu se glavnica isplati na transakcioni račun.

Karakteristike proizvoda

 • Namijenjen je rezidentima i nerezidentima,
 • Ročnost: 3, 6, 9, 12 i 24 mjeseca,
 • Valuta: domaća (EUR)
 • Minimalni ulog: 100€,
 • Instrument raspolaganja sredstvima: štedna knjižica ili čekovna kartica,
 • Štednju možete otvoriti posjetom bilo kog šaltera CKB-a uz ličnu ispravu.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.