CKB

CKB za sva vremena

Bankarsko tržište Crne Gore karakterišu su vrlo dinamične promjene: moderna regulativa, izražena konkurentnost i stalni trend rasta. Bankarstvo kao vrlo važan sektor crnogorske privrede može biti ključna poluga za dalji razvoj ekonomije Crne Gore, potvrdila su i dosadašnja kretanja, ali i pokazala da se aktivnosti na ovom tržištu mogu i moraju voditi samo na zdravim osnovama.

U Crnoj Gori posluje 14 banaka, a CKB je i 2008. godine bila neprikosnoveni lider sa stopom tržišnog učešća od 20% do preko 60% u različitim segmentima poslovanja.

Crnogorska komercijalna banka sa gotovo 500 zaposlenih, veoma razvijenom mrežom od 29 poslovnih jedinica, preko 100 bankomata i gotovo 4.500 POS terminala uspješno pokriva cijelu teritoriju Crne Gore.