CKB

CKB stambeni kredit u saradnji sa kompanijom "Čelebić"

 • Bez polise životnog osiguranja
 • Brza i jednostavna procedura odobrenja

Opis proizvoda

CKB stambeni kredit namijenjen za kupovinu stambenih jedinica, završenih ili u izgradnji, sa rokom otplate od 1 do 25 godina, pravo je rješenje za Vaš novi dom. CKB stambeni kredit za fizička lica odobrava se u iznosu od 5.000 do 300.000 EUR. U saradnji sa jednom od najvećih građevinskih kompanija u našoj zemlji, kompanijom Čelebić, možete aplicirati za CKB stambeni kredit i za stanove u izgradnji izgradnji, uz fiksnu nominalnu kamatnu stopu koja iznosi 5% (efektivna kamatna stopa 5,05%*) i provizijom za odobrenje kredita od 0,5%. Kao sredstvo obezbjeđenja za ovaj kredit klijenti će obezbijediti hipoteku nad stambenim prostorom koji je predmet prodaje, osiguranim u korist CKB.


Posebna prednost u odobravanju CKB stambenog kredita jeste odobravanje bez polise životnog osiguranja.

Uslovi odobravanja kredita

 • da korisnik kredita ima otvoren i aktivan račun u CKB-u (min. jedna mjesečna plata ili penzija),
 • za klijente do 67 godina starosti u trenutku dospijeća posljednje rate nije potreban žirant,
 • žirant je neophodan samo u slučaju da zaduženi klijent prelazi 67 godina starosti u trenutku otplate posljednje rate kredita,
 • administrativna zabrana na platu/ penziju dužnika – opciono,
 • administrativna zabrana na platu/penziju sudužnika/žiranta – opciono,
 • lična mjenica i mjenično ovlašćenje,
 • lična mjenica sudužnika/žiranta i mjenično ovlašćenje,
 • hipoteka prvog reda upisana na nekretnini u korist Banke,
 • polisa osiguranja nekretnine - vinkulirana u korist Banke,
 • alternativna hipoteka na stanove u izgradnji.

CKB krediti za kupovinu poslovnih prostora

Za kupovinu poslovnih prostora (izgradnja kompanije Čelebić), možete aplicirati za CKB hipotekarni kredit, u iznosu od 3.000 do 120.000 EUR, sa fiksnom kamatnom stopom od 6% (efektivna kamatna stopa 6,07%**), provizijom za odobrenje kredita od 0,5% i sa rokom otplate od 2 do 20 godina. Kao sredstvo obezbjeđenja za ovaj kredit klijenti će obezbijediti hipoteku nad adekvatnom nekretninom, osiguranom u korist CKB.

Potrebna dokumentacija

Za zaposlene
 • standardni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • izjava o otpremnini,
 • potvrda o radnom odnosu i plati,
 • ovlašćenje za blokiranje plate (administrativna zabrana) – opciono,
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana,
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova.
Za penzionere
 • standardni formular za kredit,
 • kopija lične karte ili pasoša,
 • zadnji ček od penzije,
 • ovlašćenje za blokiranje penzije (administrativna zabrana),
 • list nepokretnosti – ne stariji od 30 dana,
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova.
Za preduzetnike
 • standardni formular za kredit,
 • koopija lične karte ili pasoša,
 • potvrda iz Poreske uprave o izmirenim obavezama,
 • poreska prijava za prethodnu godinu,
 • potpisana administrativna zabrana na platu/penziju sudužnika/žiranta – opciono,
 • list nepokretnosti - ne stariji od 30 dana,
 • predugovor sa prodavcem/investitorom/izvođačem radova.

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB stambeni kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.