CKB

CKB keš kredit

 • Čak i do 20.000 EUR bez žiranata
 • Rok otplate 12 - 96 mjeseci
 • Jednokratna isplata na CKB račun
 • Otplata rata i kamate se vrši na mjesečnom nivou

Opis proizvoda

Svim zaposlenima u sektoru stanovništva, Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica nudi CKB keš kredit uz mogućnost odobravanja čak i do 20.000 EUR bez žiranata sa rokom otplate i do 8 godina. Posjetite nabližu poslovnicu CKB-a i već danas aplicirajte za CKB keš kredit.

Uslovi odobravanja kredita

 • Klijenti od 21 do 70 godina starosti (dospijeće posljednje rate kredita).
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima),
 • Potpisana mjenica od strane korisnika kredita i žiranta (ukoliko je predviđen uslovima) i mjenično ovlašćenje.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva

 • Ispunjen i potpisan zahtjev za kredit
 • Fotokopija lične karte ili pasoša (potrebna dokumentacija i za žiranta, ukoliko je predviđen uslovima kredita)
 • Fotokopija strane pasoša gdje se vidi odobrenje privremenog boravka izdatog od MUP-a (za nerezidente)
 • Potvrda o zaposlenju ili penzioni ček u slučaju penzionera*
 • Administrativna zabrana na platu ili penziju*
 • Blanko mjenica
 • Izjava o otpremnini
 • Izjava o jemstvu (za žiranta)

Informacije

Više informacija o proizvodu klijenti mogu dobiti posjetom najbliže filijale CKB-a ili pozivom CKB Call Centra na 19894. Sva potrebna dokumenta za apliciranje za CKB keš kredit su dostupna na svim šalterima Crnogorske komercijalne banke, kao i na website-u.
Iznos glavnice (EUR)? *
300 EUR
Minimalna vrednost iznosa kredita je 300 EUR a maksimalna vrednost iznosa kredita je 20000 EUR.
Period otplate (m) *
3 m
Period otplate kredita mora biti izmedju 3 m i 96 m.
Kamatna stopa (%) *