CKB

Hipotekarni kredit za mala i srednja preduzeća

 • Svrha kredita: omogućavanje kijentima da finansiraju svoje poslovanje na duži rok, podrška investicijama kao što su nabavka pokretnih fiksnih sredstava (sredstva za proizvodnju, mašine, vozila, IT hardver i softver) ili kupovina ili rekonstrukcija nekretnina, poput maloprodajnih objekata, kancelarijskih prostora ili skladišta. Kredit se može iskoristiti za renoviranje i /ili izgradnja dodatnih turističkih objekata – apartmana, bazena, kupovina plovila i slične dugoročne investicije za turističku sezonu.
 • Iznos kredita: do 150.000 EUR.
 • Rok otplate: do 120 mjeseci.
 • Grejs period: do 6 mjeseci (grejs period se ne odobrava za opciju za turizam).

Cijena proizvoda

Kamatna stopa i provizija za obradu kredita utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije i prometa preko računa kod CKB-a.

Sredstva obezbjeđenja

 • Lična mjenica
 • Mjenica kompanije
 • Ovlašćenje za naplatu sa računa kompanij
 • Hipoteka

Prednosti proizvoda

 • Fiksna kamatna stopa do 120 mjeseci;
 • Mogućnost sezonske otplate prema poslovnoj aktivnosti;
 • Novoosnovane kompanije (manje od jedne godine postojanja) mogu aplicirati za maksimum 50.000 EUR (finansiranje novoosnovanih kompanija nije dozvoljeno u okviru opcije za turizam);
 • Biznis plan nije obavezan.

Kako do kredita?

Zahtjev za kredit za mala i srednja preduzeća se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, predaje Menadžeru za odnose sa malim i srednjim preduzećima. Nakon okončanja procesa odlučivanja, Menadžer za odnose sa malim i srednjim preduzećima će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Odobravanje CKB kredita za mala i srednja preduzeća zavisi od bodovanja prema internim kriterijumima Banke i Opštih uslova poslovanja CKB-a.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.