CKB

Krediti za podsticanje početka u biznisu – start up krediti

  • Namjena kredita: investicije u osnovna sredstva i obrtni kapital.
  • Otplate:
    • mjesečno / jednaki anuiteti ili rate/,
    • tromjesečno /jednaki anuiteti ili rate.

Opis proizvoda

Proizvod je namijenjen preduzetnicima i preduzećima koja žele da investiraju u osnovna sredstva i obrtni kapital, zemljište, zgrade, opremu, kao i za nematerijalna ulaganja (nabavka patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja).

Ovaj kredit se odobrava kompanijama koje posluju do godinu dana.

Kod ovih kredita, CKB obezbjeđuje 50% kredita, a Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća preostalih 50%.

Kompaniji se odobreni iznos stavlja na raspolaganje sa rokom otplate do 8 godina, pri čemu je prvih 24 mjeseca grejs period.

Banka je proizvod uvela 2008. godine i realizuje ga isključivo u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća. Kada je u pitanju period za 2009. godinu, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća nije raspisala javni poziv, pa samim tim i Banka za sada ne plasira ovaj proizvod. U slučaju da ste zainteresovani, možete pokrenuti inicijativu kod Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, a Banka će sa zadovoljstvom i dalje podržati svoje sadašnje i buduće klijente.
Suština ovog proizvoda je podsticanje osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća. U tom dijelu, klijentima koji zadovoljavaju postavljenje uslove pruža se mogućnost da realizuju planirane investicije ili finansiraju obrtna sredstva po izuzetno povoljnim uslovima, čime se izbjegava finansijsko naprezanje kompanije i pruža mogućnost jačeg nastupa na tržištu i ravnopravnije borbe na istom.
CKB je jedina banka u Crnoj Gori koja do kraja može da isprati tekuće i razvojne potrebe kako malih i srednjih preduzeća, tako i velikih kompanija.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako do kredita?

Da biste aplicirali za kredit, potrebno je dostaviti Direkciji investicioni elaborat i dokumentaciju navedenu u njihovom konkursu, pri čemu se, u slučaju pozitivne ocjene od strane njihovog Komiteta, aplikacije prosljeđuju Banci. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji donosi odluke o odobravanju pristiglih zahtjeva. Nakon okončanja procesa odlučivanja, kreditni referent će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.