CKB

Lombardni krediti

 • Vrsta kredita: dugoročni.
 • Namjena kredita: investicije u osnovna sredstva i obrtni kapital
 • Otplate:
  • mjesečno / jednaki anuiteti ili rate/,
  • tromjesečno /jednaki anuiteti ili rate/
  • najduži grejs period od 6 mjeseci.

Opis proizvoda

Namjena kredita: investicije u osnovna sredstva i obrtni kNamjena lombardnih kredita je široka, a obično se koriste za investicije u osnovna sredstva i obrtni kapital. Sredstvo obezbjeđenja ovog kredita je zaloga na hartijama od vrijednosti.

Proizvod je namijenjen svim registrovanim privrednim društvima koja mogu zadovoljiti sljedeće uslove i zahtjeve:

 • moraju imati račun u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD
 • moraju obezbijediti:
  1. sve neophodne finansijske informacije vezane za njihovo poslovanje,
  2. biznis plan, kada se zahtijeva,
  3. adekvatna i prihvatljiva sredstva obezbjeđenja.
CKB je jedina banka u Crnoj Gori koja do kraja može da isprati tekuće i razvojne potrebe kako malih i srednjih preduzeća, tako i velikih kompanija.

 • Banka zadržava prava izmjene kamatnih stopa.

Cijena proizvoda

Cijena proizvoda, odnosno visina kamatne stope utvrđuje se na osnovu ekonomsko-finansijske analize kompanije, kreditne istorije, prometa preko računa kod CKB-a, kvaliteta i vrijednosti kolaterala itd.

Kako do kredita?

Da biste aplicirali za kredit kod CKB-a, potrebno je dostaviti dokumentaciju, kako je navedeno u Uputstvu za kredit, i formirati odgovarajući zahtjev. U zahtjevu je potrebno navesti osnovne informacije o poslovanju kompanije, planove za budući period, opisati odnose sa većim kupcima i dobavljačima. Takođe, u zahtjevu se navodi iznos kredita koji se traži, rok na koji su kompaniji potrebna sredstva, namjena traženih sredstava, kao i kolateral koji je kompanija spremna da ponudi kao sredstvo obezbjeđenja traženog kredita. Bitno je da na zahtjevu budu potpis ovlašćenog lica i pečat kompanije.

Formulisani zahtjev se, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, ostavlja na recepciji Banke. Nakon toga, zahtjev dolazi do kreditnog referenta koji priprema prijedlog za Kreditni komitet, koji donosi odluke o odobravanju pristiglih zahtjeva. Nakon okončanja procesa odlučivanja, kreditni referent će obavijestiti klijenta o tome da li je njegov zahtjev odobren i pod kojim uslovima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.