CKB

Depoziti sa posebnom namjenom

  • Najsigurnija banka u Crnoj Gori i regionu
  • Raznovrsnost proizvoda i usluga koje Banka nudi
  • Prihodima od kamate možete pokriti značajan dio Vaših operativnih troškova

Opis proizvoda

Najbolja praksa u svijetu govori da kompanije obavezno izdvajaju određeni dio svojih sredstava i da ih plasiraju u vidu oročenih depozita. U specijalnim situacijama, ti depoziti mogu imati posebnu namjenu, kao na primjer: otvaranja novog računa, računa za osnivačke uloge, escrow računa, stambenog fonda, računa koji bi se koristio kao kolateral i sl. Taj princip pruža određene prednosti: lakše pribavljanje potrebnih sredstava, smanjenje rizika poslovanja, povećanje prihoda i profita, lakša kontrola toka sredstava i sl.

U tom smislu odlučili smo se da našim klijentima pružimo razne vrste depozita sa posebnom namjenom, pri čemu se uslovi deponovanja ugovaraju u zavisnosti od finansijskog potencijala klijenta, namjene depozita, visine depozita, roka deponovanja i slično.
Pored ispunjenja cilja kompanije koji se ogleda u odgovarajućem usmjeravanju sredstava prema određenoj namjeni, dodatna prednost ovog proizvoda ogleda se u mogućnosti sticanja značajnog profita.

Prednosti

  • CKB je danas ubjedljivo najjača finansijska institucija u Crnoj Gori, koja pokriva od 40% do 60% tržišta u različitim segmentima poslovanja.
  • Crnogorska komercijalna banka ima najširu mrežu poslovnih jedinica, bankomata, POS terminala i sl.
  • Klijenti Banke su najveće crnogorske kompanije, vodeće kompanije u svim oblastima privrede, kao i mnogi inostrani subjekti koji rade u Crnoj Gori.
  • Raznovrsnost i broj pratećih proizvoda koji Vam mogu omogućiti udobnije poslovanje predstavljaju jednu od najvećih komparativnih prednosti CKB-a u odnosu na ostale banke.
  • Osmišljenim rukovanjem Vašim sredstvima, prihodima od kamate možete pokriti značajan dio vaših operativnih troškova.
  • Olakšano dobijanje potrebne finansijske podrške od strane Banke za finansiranje tekućih i investicionih potreba kompanije.
  • Smanjenje operativnog rizika kompanije, koji se najvećim dijelom odnosi na način i nosioce raspolaganja sredstvima.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.