CKB

Ino plaćanja (Nostro)

 • Olakšava ino plaćanja
 • Jednostavan način za realizaciju ino plaćanja
 • Izuzetno jeftin način realizacije ino plaćanja

Opis proizvoda

Devizna doznaka predstavlja instrument u međunarodnom platnom prometu. Klijentima omogućava izvršavanje i naplatu obaveza prema licima iz inostranstva, po osnovu kupovine odnosno prodaje određene robe ili usluge. Devizna doznaka kao instrument platnog prometa sa inostranstvom služi i za realizaciju transfera po osnovu izvršene usluge, za transfere raznih vrsta pomoći javnom i privatnom sektoru. Ona se koristi uglavnom u situacijama kada postoji povjerenje među licima koja obavljaju kupoprodajnu transakciju i nije poželjna za visokorizična plaćanja. Obzirom da je provizija koja se naplaćuje niska, ovaj instrument se najčešće koristi za devizna plaćanja.

Nostro doznaka je doznaka kojom klijenti Banke vrše plaćanja prema inostranstvu po različitim osnovima. Dokumentacija koju je Banci potrebno dostaviti da bi se doznaka realizovala je:

 • Faktura, profaktura ili ugovor na osnovu kojeg se vrši plaćanje.
 • Instrukcije transakcionog računa za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija inopartnera ili lica.
 • Pečatiran i potpisan nalog za plaćanje.

Proizvod je namijenjen svim fizičkim licima koja imaju otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod Banke.

Cijena proizvoda

Za plaćanje doznake Banka naplaćuje sljedeću proviziju.

 • Do 1.500€, provizija je 1% (min. 9€)
 • Od 1.500€ - 3.000€, provizija je 1%
 • Od 3.000€ - 50.000€, provizija je 1%
 • Preko 50.000€, provizija je 0,5%
Ukoliko klijent želi da snosi i troškove krajnjeg korisnika sredstava (opcija “OUR”), pored standardne provizije mora platiti i troškove dodatne provizije kao što slijedi:

 • Od 1€ do 4.999€ - 10€
 • Od 4.999€ do 12.500€ - 15€
 • Od 12.500€ i više - 20€
Provizija na konverziju konvertibilnih valuta:

- za iznose do € 20.000, konverzija se vrši po kursu iz kursne liste CKB za devize bez provizije.

- za iznose preko € 20.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 1%, osim u slučaju za plaćanje doznake ili oročene štedne uloge preko 3 mjeseca.

Provizije na konverziju za plaćanje doznake ili oročene štedne uloge preko 3 mjeseca su:

- za iznose od € 20.000 do € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.5%

- za iznose preko € 80.000, konverzija se vrši po kursu formiranom na bazi trenutno važećeg kursa na međunarodnom finansijskom tržištu, uz proviziju od 0.3%
Mjenjački poslovi vrše se po kursu iz kursne liste CKB za efektivu bez provizije.

Na koji način možete koristiti proizvod

Potrebno je da imate otvoren transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija kod CKB-a. Transakcioni račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija se može otvoriti uporedo sa otvaranjem transakcioni račun za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija kod Banke. Otvaranje ovih računa građani mogu realizovati na šalteru Banke, uz prilaganje lične karte, kao isprave kojom se potvrđuje identitet klijenta.

Da bi se nostro doznaka realizovala, potrebno je da klijent dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • Fakturu, profakturu ili ugovor na osnovu kojeg vrši plaćanje,
 • Instrukcije transakcionog račun za izvršavanje međunarodnih platnih transakcija inopartnera ili lica,
 • Pečatiran i potpisan nalog za plaćanje 70.
Dokumentacija se dostavlja sektoru za platni promet sa inostranstvom.

Informacije

Za sve dodatne informacije posjetite najbližu poslovnicu CKB-a ili pozovite CKB Call Centar na 19894.