CKB

eCommerce servis

Pod pojmom eCommerce (elektronska trgovina) najčešće se podrazumijeva upravljanje trgovinom roba i usluga, odnosno obavljanje različitih poslovnih transakcija uz upotrebu Interneta kao aktivnog medija.

eCommerce servis Crnogorske komercijalne banke omogućava prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama iz sistema VISA, Mastercard i American Expressa putem Interneta. Ovaj servis je razvijen kao potpuno bezbjedan i siguran način bezgotovinskog plaćanja, kojim ćete olakšati i unaprijediti elektronsko poslovanje.

Ovim servisom, Crnogorska komercijalna banka će učiniti Vašu prodaju roba i usluga jednostavnijom i lakše dostupnom kupcima iz cijelog svijeta, bez vremenskih i prostornih ograničenja.

Implementacija eCommerce servisa Crnogorske komercijalne banke je apsolutno bezbjedna i u skladu je sa Mastercard, VISA i American Expreess standardima.

Da bi klijent mogao da realizuje eCommerce uslugu, neophodno je da ispuni određene kriterijume za realizaciju, kao i da dostavi potrebnu dokumentaciju.

Kriterijumi za realizaciju

Da bi klijent realizovao eCommerce servis Crnogorske komercijalne banke, neophodno je da:

 • ima otvoren račun kod Crnogorske komercijalne banke najmanje jednu godinu,
 • nema dospjelih a nenaplaćenih dugovanja prema Crnogorskoj komercijalnoj banci,
 • nije imao blokiran račun u posljednjih 12 mjeseci,
 • nije imao kašnjenje u vraćanju duga više od 30 dana,
 • ima godišnji platni promet preko Crnogorske komercijalne banke od minimalno 100.000,00 EUR (stohiljadaeura),
 • poslovao je sa profitom u posljednjih 12 mjeseci,
 • server na kome se implementira interfejs za povezivanje sa sistemom Banke se nalazi na teritoriji Crne Gore.

Dokumentacija

Da bi klijent mogao da realizuje eCommerce uslugu, neophodno je da dostavi sljedeću dokumentaciju:

 • kopiju akta nadležnog organa o osnivanju,
 • kopiju dokumenta nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB podnosioca zahtjeva,
 • kopiju dokumenta koji sadrži podatak o tome kojoj djelatnosti pripada podnosilac zahtjeva (Izvod iz registra Zavoda za statistiku Crne Gore),
 • kopiju OP obrasca,
 • kopiju KDP za poslovni račun otvoren kod CKB-a na koji će se prenositi sredstva od izvršenih uplata platnim karticama,
 • bilans stanja/uspjeha za prethodne tri godine, uključujući i ovogodišnji finansijski izvještaj do trenutka podnošenja zahtjeva,
 • biznis plan za Internet prodajno mjesto,
 • kopiju dokumenta o registrovanju Internet domena,
 • kopiju dokumenta o kupljenom validnom SSL sertifikatu,
 • izjavu o djelatnosti preduzeća koja uključuje detalje o vrsti proizvoda koja će biti dostupna na internet prodajnom mjestu, kao i potvrdu da se isto neće koristiti za plasman zakonom zabranjenih asortimana,
 • popunjenu aplikaciju za korišćenje CKB eCommerce servisa,
 • sporazum o čuvanju poslovne tajne,
 • ugovor za virtuelno prihvatanje kartica.

Tehničko i bezbjedonosni aspekti

Klijent je u obavezi da na svom Web sajtu kreira interfejs koji će voditi potencijalnog kupca ili korisnika usluge kroz proces naručivanja proizvoda ili usluga.

U momentu kada želi da izvrši plaćanje, vlasnik kartice se preusmjerava na zaštićenu stranicu za plaćanje koju hostuje Banka, gdje unosi podatke o platnoj kartici. Nakon završetka obrade transakcije, preusmjerava se nazad na Web sajt klijenta, gdje dobija informaciju o uspješnosti transakcije.

Sama implementacija eCommerce servisa na Web sajtu klijenta je veoma jednostavna. Banka je obezbijedila besplatne konsultantske usluge i tehničku pomoć tokom procesa implementacije. Pored navedenog, Banka je obezbijedila i kompletno testno okruženje (testni paket, testne platne kartice, pristup testnom serveru za autentifikaciju i autorizaciju) koje je dostupno klijentu prilikom integracije njegovog Web sajta sa sistemom Banke.

eCommerce servis CKB ima implementiranu 3D Secure tehnologiju koja podrazumijeva dodatne metode autentifikacije (Mastercard Secure Code, Verified by VISA) kupca, vlasnika platne kartice. Kroz implementiranu 3D Secure tehnologiju, štiti se i sam klijent u procesu kupovine i obezbjeđuje se od eventualne zloupotrebe platne kartice na njegovom Web sajtu.

Pored navedenog, implementirane su i sljedeće bezbjednosne mjere:

 • Server na kome se implementira interfejs za povezivanje sa sistemom Banke nalazi se na teritoriji Crne Gore,
 • Prilikom komunikacije između Kupca i Procesora - Banke, koristiće se TLS 1.2 protokol,
 • Podaci o platnoj kartici neophodni za autorizaciju unose se na zaštićenoj strani Banke, pri čemu klijent nema pristup istima i samim tim nema odgovornosti, niti posebnih zahtjeva za njihovo arhiviranje,
 • Sistem predautorizacije transakcija – vlasniku kartice se nakon procesa plaćanja rezervišu sredstva na platnoj kartici, a transakcija se realizuje tek nakon isporuke robe i/ili usluge.

Klijenti

Informacije

Za sve dodatne informacije kontaktirajte CKB Call Centar na 19894 ili pošaljite e-mail na adresu ecommerce@ckb.me